ZARZĄD:

OSOBY DO KONTAKTU:

INFORMACJE DODATKOWE:

Sąd Rejestrowy : Sąd Rejonowy w Rzeszowie numer KRS 0000064420
Kapitał zakładowy : 666.000,00 zł REGON: 831225827
NIP: 817-18-86-888


Rachunki Bankowe :

Alior Bank 90 2490 0005 0000 4530 1052 8976

PBS Bank  45 8642 1168 2016 6800 3724 0001