Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

29 maja 2013 roku Spółka DOM-BUD podpisała z Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego umowę o dofinansowanie projektu:

„Automatyzacja współpracy z odbiorcami firmy DOM-BUD dzięki platformie B2B”

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 140 085,00 PLN

Dofinansowanie wynosi 93 939,50 PLN

Projekt w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” , Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Projekt polega na budowie systemu B2B opartego o nowoczesny sprzęt komputerowy oraz innowacyjne rozwiązania ITC.

Realizacja projektu pozwoli na polepszenie i usprawnienie współpracy z kontrahentami.

Tworzony system B2B będzie wspomagał realizację procesu ZAMÓWIŃ i REKLAMACJI we współpracy z odbiorcami firmy. Wdrażane innowacyjne rozwiązanie pozwoli na zmniejszenie ilości błędów w realizowanych zamówieniach, co również spowoduje spadek reklamacji.

Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia platformy B2B.pdf

Formularz ofertowy.doc